Juristfirman Catharina Sojde AB (559274-8841)

Juristfirma Gotland Visby med specialområde kulturegendomsrätten 
så som fornlämningar, fornfynd, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturföremål.

Besöksadress: Kronstallgränd 4 i Visby innerstad

+ 46 70 883 89 33
info@juristfirmansojde.se