© Foto Jörgen Kristiansson, Gute blixt och bild.

Juridiska tjänster

Mitt specialområde är kulturegendomsrätten som bland annat omfattar regler om fornlämningar, fornfynd, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturföremål.

Jag arbetar även med frågor om bygglov, strandskydd, fastighetsrätt m.m. 

Lokalt på Gotland hjälper jag gärna till med privaträttsliga frågor om bodelning, arvskifte, upphovsrätt m.m.